Du er her: 

Menighedsrådsvalg 2020

Nyt fra orienteringsmødet afholdt i august.

Vi havde orienteringsmøde omkring det kommende menighedsrådsvalg midt i august måned.

Der var mødt mange op, der var orientering om rådets arbejde og en spændende drøftelse af, hvorfor Vestervang Kirke er så dejligt et sted – og hvad der kunne gøres bedre.

Der var også mødt flere op, som kunne være interesseret i at være med, når et nyt menighedsråd skal vælges.

Tirsdag den 15. september afholdes der ”valgforsamling”. Her vil der igen være orientering og drøftelse, der opstilles kandidater, og et menighedsråd kan evt. vælges samme aften.

Se nærmere information i Sognenyt s. 4.

Del dette: