Vestervang Kirke 26. juni 2018                

Kære kommende 7. klasse-elev på Vestervang Skole!

Skal du konfirmeres til næste år? 

For dig der skal konfirmeres eller blot har lyst til at vide mere om kristendom og kirke begynder konfirmandforberedelsen i Vestervang Kirke efter sommerferien i uge 36. Du kommer til at gå til forberedelse sammen med dine klassekammerater. 

Hvis du er interesseret, så udfyld indskrivningsblanketten og kom til indskrivning i kirken sammen med dine forældre. Der er indskrivning tirsdag d. 28.8. kl. 16-18og torsdag d. 30.8. kl. 16-19. Her kommer man lige ind til et lille møde, hvor konfirmand, forældre og præst kan hilse på hinanden og udveksle forventninger.

Kom når det passer jer, det tager ca. et kvarter. Hvis der kommer mange samtidig kan der være lidt ventetid, vi sørger for the/saft/kaffe og kage i våbenhuset.

Er I forhindret så ring og lave en anden aftale om indskrivningsmøde med jeres præst.

Forberedelsen kommer til at foregå i kirkens lokaler. 

Konfirmander fra 7. x møder tirsdage kl. 8.15 – 9.45 hos Karen, første gang d. 4.9..

Konfirmander fra 7. y møder torsdage kl. 8.15 – 9.45 hos Karen, første gang d. 6.9.

Konfirmander fra 7. z møder torsdag kl. 8.15 - 9.45 hos Else, første gang d. 6.9.

Se årsplan vedhæftet med møde tidspunkter.

Her er lige nogle datoer, der skal I jeres kalender, der er mødepligt for konfirmander:

Fredag d. 28. september kl. 12.00 – 18. Gospelworkshop og gudstjeneste v. konfirmander. Fra kl. 17 er det for hele familien.

Tirsdag d. 5.2. kl. 8 – 12.30 håber vi at få plads til Konfirmandtræf.

Torsdag d. 25.4.  kl. 8-16. Udflugt til Aarhus. Mere Info følger

Forældremøder: torsdag d. 1.11. kl. 17-18  og torsdag d. 14.3. kl. 17-18. 

Konfirmation 2019: Stor Bededag d. 17. maj  kl. 9.00 7.x v. Karen, kl. 10.30 7.y v. Karen og kl. 12.00 7. Z v. Else. Med mulighed for at vælge søndag d. 19. maj.

Venlig hilsen

                                 Karen Stubkjær og Else Kruse Schleef

kjns@km.dk   tlf. 21303840      eksc@km.dktlf. 29336412