Konfirmation

  Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

  Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. 
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

  Konfirmationsforberedelse

  Konfirmationsforberedelse i Vestervang Kirke foregår på udvalgte tirsdag og torsdag morgener, kl. 8-10. og på enkelte hele og halve skoledage, efter aftale med skolerne. Hvert hold modtager program og løbende informationer. 

  I konfirmationsforberedelsen lærer du om Gud og Jesus. Du oplever at kirken er din, og at du er velkommen. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, synger salmer, laver rollespil, deltager i et konfirmandprojekt og skal på udflugt til Aarhus , alt sammen for at blive fortrolige med kirke og kristendom. Konfirmander deltager ofte i kirkens morgensang. 

  Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den gospelgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

  Sådan foregår selve konfirmationen

  Ved konfirmationer i Vestervang Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


  Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

  Konfirmation 2020

  Store Bededag den 8. maj for 7.x, kl. 9.00 v. Else Kruse Schleef.

  Store Bededag den 8. maj for 7.y, kl. 10.30 v. Else Kruse Schleef.

  Store Bededag den 8. maj for 7.z, kl. 12.00 v. Karen Stubkjær.

  Søndag den 10. maj for 7.a kl. 10.00 v. Ksren Stubkjær.