Kristendom 2020

Kursus for voksne der vil vide mere om kristendom

Formålet er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af det centrale i kristendommen. Det skal også være et sted, hvor man kan møde andre, der er interesserede i at lære mere om kristendommen og hvor man kan spille bold op ad underviserne, der deler deres viden og tro med gruppen.

Fagligt:
Vi tager udgangspunkt i det centrale i de kristne begreber, som danner udgangspunkt for eksistentielle spørgsmål.

Ideen er at deltagerne gennem kurset får større kendskab til Bibelen, traditionen og et udblik i andre kirkesamfund.

Deltagerne:
Alle med lyst til vide og prøve kræfter med kristendommen er velkomne. Det kræver ingen forudsætninger for at kunne deltage.

Undervisere:
Præsterne ved Vestervang Kirke.

Tid og sted:
Tirsdage kl. 17.00-18.30 i Vestervang Kirke, Rughavevej 6.

Program:

  • 22. september: Bibelen: Fakta og fiktion
  • 29. september: Paradis Exit
  • 6. oktober: Tro og konsekvens
  • 20. oktober: Jesus og Kristus
  • 27. oktober: Frelse og fortabelse
  • 3. november: Ånd
  • 10. november: På Herrens mark (om næstekærlighed)
  • 17. november: Fra Jerusalem til Folkekirken
  • 24. november: Hokus Pokus (om dåb og nadver)
  • 1. december: Vorherre bevares (om bøn og ritualer)

 

For nærmere oplysning og tilmelding kontakt Karen Stubkjær, tlf. 21 30 38 40, kjns@km.dk.