Højmessens forløb i Vestervang Kirke

Se oversigt bag i salmebøgerne. Følger Folkekirkens højmesseordning autoriseret 1992.

Særlig kendetegn for Vestervang Kirkes højmesse:
Præsten beder menigheden rejse sig, når man skal det. 

Forud for dåb er der tradition for en kort velkomsttale til dåbsfølge som invitation til, at de går op til døbefonten. Menigheden anvises til at tage plads igen efter tekstlæsning. 

I tilfælde af dåb vælges kun en tekst i formessen, evangelielæsning foregår fra alteret.

Nadverliturgi c. tilføjet 1. vers af ”O du Guds lam” – efter 2. hosianna.

Meddelelser før udgangsbøn, v. kordegn.

Menigheden bliver siddende under postludiet. Når der er dåb, føres dåbsfølget ud under postludiet, og resten af menigheden følger efter. Hvis der spores uro eller andre særlige forhold, kan præsten vurdere, om det gavner at gå ud under postludiet.  

Højmessen varer sjældent mere end en time. 

Der foreligger en menighedsråds beslutning om, at præster og organist har frihed til at ændre i liturgien. i forhold til særlige gudstjenester i årets løb, såsom BUSK, dåbsjubilæum, juniorkonfirmandafslutning og andre familiegudstjenester på højmessens plads. Sådanne anderledes gudstjenester skal annonceres. 

Børn i Gudstjenesten:
Børn er altid velkomne til Gudstjenesten.

Som et tilbud er der under prædikenen: 

”Kirke for dig”

Det foregår i legerummet ved siden af forrummet.
Her er der mulighed for at lege, tegne, male og måske høre en historie.
Når salmen lige inden prædikenen synges, kan man gå ud.
Der vil være en voksen/teenager i legerummet til at passe børnene.
Børnene sendes ind i kirkerummet igen efter prædikenen.
Børnene er selvfølgelig også velkomne til at blive i kirken under hele gudstjenesten.