Besøgstjenesten

Kontakt mellem mennesker

Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt mellem mennesker i sognet som ønsker besøg, og tjenestens „besøgsvenner“.

Hvis man ikke så godt kan komme ud mellem andre, kan det være rart at få besøg  hjemme hos sig selv.

Mange har oplevet, at der er opbygget en god personlig kontakt  til stor glæde for begge parter.

Hvis man har lyst til at få en besøgsven – eller at være  besøgsven, kan man henvende sig til 
sognepræst Karen Neergaard Stubkjær.