Vestervang Klub

 

 

Vestervang Kirkes tilbud til specielt den lidt ældre generation, som gerne vil mødes i hyggeligt fællesskab med et vekslende programudbud, sang og kaffebord med lækre hjemmebagte boller og kager.

Programmet strækker sig over to timer, og møderne afholdes ca. hver anden torsdag. Er transport til møderne et problem, kan kirkebilen benyttes ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 86 62 69 40 senest to timer før mødet.

 

Vestervang Klub ledes af en valgt bestyrelse p.t. bestående af Lisbeth Nielsen, Karen Mathiasen, Birthe Kallestrup, Ib Jørgensen, Henning Østergaard og Ernst Poulsen. Klubben er  oprettet i 1968, og årskontingentet er 50,00 kr.

Efteråret 2018

 

Torsdag den 13. september kl. 14.30:

Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – 

når alderdommen bliver en kvalitet?

Provst Anders Bonde, Hadsten.

 

Torsdag den 27. september kl. 14.30:

Vandretur fra Skagen til Kruså med barnevogn.

Anne Helene Jensen, Vildbjerg.

 

Torsdag den 11. oktober kl. 12.00:

Jubilæums- og medlemsfest.

Festtaler: Biskop Henrik Stubkjær.

Musik ved orkestret Aktiv Musik fra Skive.

Nærmere senere.

 

Torsdag den 25. oktober kl.14.30:

Oplevelser i Inkaernes Peru.

Anne Marie Haaning Andersen.

 

Torsdag den 8. november kl.14.30:

Fra sprogofficer over TV-direktør til pensionist.

Tidl. TV-direktør Ivar Brændgaard.

 

Torsdag den 22. november kl. 14.30:

Når øst og vest mødes.

Provst Niels Arne Christensen, Holstebro.

 

Torsdag den 6. december kl. 14.30:

Julens salmer og sange.

Lucia-optog m.v.

Stoholm-Kobberup kirkekor.

 

 

Forået 2019

 

Torsdag den 10. januar kl. 14.30:

Rundt om de Hellige tre Konger.

Var der flere?

Sognepræst Hannah Lyngberg.

 

Torsdag den 24. januar kl. 14.30:

I kano gennem Rusland.

Domprovst Thomas Frank.

 

Torsdag den 7. februar kl. 14.30:

De finske krigsbørns historie.

(Taleren er selv et af børnene).  

Forfatter Tapio Juhl, Spøttrup.

                 

Torsdag den 21. februar kl. 14.30:

Glæde og humor i livet og i kirken.  

Sognepræst Torben Pedersen, Fonnesbæk.

 

Torsdag den 7. marts kl. 14.30:

Fastetiden, hvad har den til os?

Rundt i fastetidens tekster og temaer.

Sognepræst Karen Stubkjær.

 

Torsdag den 21. marts kl. 14.30:

Sang og Musik.

Lærer Hans Møller, Silkeborg.

Medlem af Silkeborg Mandskor.

 

Torsdag den 4. april kl. 14.30:

Forårets skønne sange og

dejlige musikeksempler.

Organist Jørgen Ehlers.

 

Torsdag den 25. april  kl. 14.30:

 „Ensomhed mig truer“/ „jeg stormed ud …“.

Jørgen Frost.

 

Torsdag den 9. maj kl. 14.30:

Generalforsamling.

Nærmere senere.   

 

Torsdag den 23. maj kl.14.30

Kirken, de psykisk syge og socialt

udsatte i Danmark og Italien.

Lotte Martin Jensen.

 

Torsdag den 6. juni:

Udflugt. 

 

Program senere.