Alle børn på 3. årgang indbydes til at være juniorkonfirmand.

Da I har et barn, som i dette skoleår går i 3. klasse på Vestervang Skole, får jeres barn et tilbud her fra Vestervang Kirke.

Hensigten med tilbuddet er at gøre børnene mere fortrolig med den kristne tro og kirkens gudstjeneste. De introduceres til bibelens fortællinger, kirkeårets højtider, salmer og kirkerum. Vi lytter, leger, synger og laver kreative ting i fællesskab.

Efter aftale med skolens SFO gives tilbuddet i år til en klasse af gangen.

Det foregår onsdage kl. 14.15-15.45.

3.x begynder d. 19. september og afslutter søndag d. 18. november. 

3.y begynder d. 21. november og afslutter søndag d. 3. februar.

3.z begynder d. 20. februar og afslutter søndag d. 14. april. 

Hver klasse modtager særskilt invitation med tilmeldingsblanket, når det er deres tur.

2-3 uger før kommer vi på besøg i klassen og fortæller om tilbuddet.

Vi har alle årene været heldige med, at mange børn har deltaget, og håber, at også I vil tage positivt imod tilbuddet.

 

Venlig hilsen

Vestervang Menighedsråd, 

Susanne Klausen, kirke- og kulturmedarbejder

Jørgen Ehlers, organist

Karen Stubkjær og Else Kruse Schleef, sognepræster.

 

Ring eller mail endelig til en af os hvis I har spørgsmål:

Else Kruse Schleef, eksc@km.dktlf. 29336412 

Karen Stubkjær, kjns@km.dktlf. 21303840