Velkommen til babysalmesang i Vestervang Kirke

 

Babysalmesang er et sjovt og hyggeligt tilbud til børn i alderen 3-9 mdr. og deres forældre. Vi synger fagtesange, puster sæbebobler, danser, leger med tørklæder og faldskærm, lytter til musik i det smukke kirkerum og meget mere! Bagefter hygger vi med en kop kaffe og en småkage. Det hele varer en times tid.

Forløbet varer 8 uger og er gratis. Alle er velkomne!

Efteråret 2018: 

Hold 1:  Tirsdag d. 14/8 kl. 10.30

Hold 2: Onsdag d. 15/8 kl. 10.30

Hold 3: Tirsdag d. 23/10 kl. 10.30

Hold 4: Onsdag d. 24/10 kl. 10.30

Tilmelding hos Susanne Klausen på stk@km.dk / 2288 8913